Actualitate

Ambasada României la Chişinău, precizări privind regimul de intrare pe teritoriul României a cetăţenilor R. Moldova ~ InfoPrut

Începând cu data de 15 octombrie, în România a fost prelungită starea de alertă. Cetăţenii Republicii Moldova nu au dreptul de a intra pe teritoriul României, pe durata stării de alertă, cu anumite excepţii.

Ambasada României în Republica Moldova precizează că se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor. Excepţie constituie membrii de familie ai cetăţenilor români sau ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România.

De asemenea, le este permisă trecerea persoanelor care posedă viză de lungă şedere, permis de şedere, persoane care se deplasează în interes profesional sau studii.

Cetăţenii Republicii Moldova, ca şi ai altor state, care nu se încadrează în categoriile de excepţii enumerate mai sus, nu au dreptul de a intra pe teritoriul României pe durata stării de alertă.

Persoanele care au dreptul de a intra în România sunt exceptate de la măsura carantinei dacă se încadrează în câteva categorii. Mai exact, este vorba despre persoanele care vin în România din zonele sau ţările aflate pe lista celor cu risc epidemiologic ridicat, dar care, înaintea sosirii în România, au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe zone sau ţări pentru care nu este instituită această măsură. De asemenea, este vorba despre conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane..

Excepţia de la măsura carantinei se aplică şi persoanelor care sosesc în România din ţările cu risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul naţional pentru o perioadă mai mică de trei zile (72 de ore) şi prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul naţional. Persoanele care sosesc în România din ţările cu risc epidemiologic ridicat şi intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieşi din carantină după a zecea zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a opta zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.

Testele SARS-CoV-2 solicitate trebuie efectuate la laboratoare autorizate, iar rezultatele este necesar să conţină inclusiv datele de identificare ale persoanelor pentru care au fost efectuate testele.

Pentru situaţii deosebite, care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii sau tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare, preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative, cu prezentarea testului COVID-19, realizat în condiţiile de mai sus. Suspendarea se dispune prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcţia de sănătate publică teritorială.

 » sursa: www.infoPrut.RO

Back to top button