Magazin

Mănăstirea Radu Vodă din București- cronologie, principalele evenimente istorice

Zidită în secolul al XVI-lea de către domnitorul Alexandru al II-lea Mircea, Mănăstirea Radu Vodă a fost, după caz, martorul tăcut sau activ al unei bune părți de istorie a Bucureștiului.

 • 100 î.H.- 100 d.H.: cercetările arheologice demonstrează existența unor fortificații de pe vremea dacilor, dar care continuă o străveche așezare provenită încă din paleolitic; aici era una dintre cele mai vechi așezări de pe teritoriul României;
 • 1557: Alexandru Mircea Voievod începe zidirea mănăstirii cu hramul Sfânta Troiță; alături era un castel pentru găzduirea solilor și a călătorilor;
 • 1577: Fiul său, Mihnea, desăvârșește lucrarea și continuă înzestrarea mănăstirii cumpărând mai multe sate, lacuri și vii;
 • 1587: Egumenul Mardarie adună o bibliotecă, cea mai veche din București, sunt scrise sau copiate o serie de cărți bisericești în limba greacă;
 • 1595: în lunile august-septembrie Bucureștiul este ocupat de trupele lui Sinan Pașa, care transformă mănăstirea în cetate fortificată; în octombrie, la retragere, aruncă în aer mănăstirea și fortificațiile;
 • 1613: Radu Mihnea-Vodă începe reconstrucția mănăstirii care va dura 9 ani;

 • 1626: Radu-Vodă moare și este îngropat în biserică;
 • 1714: Se ridică pridvorul de piatră care se păstrează până azi;
 • 1716-1821: Mănăstirea este administrată de călugării greci;
 • 1838: Mănăstirea și întreaga incintă sunt grav avariate de cutremur;
 • 1859-1864: Au loc reparații, iar biserica este repictată de Constantin Lecca și Mișu Popp;
 • 1875: Ministerul Cultelor, Titu Maiorescu, cere demolarea câtorva ziduri și clădiri din jur;
 • 1893: Pe locul clădirilor începe ridicarea Seminarului Teologic;
 • 1969: Patriarhul Justinian Marina pornește ample lucrări de reconstrucție, pictura e refăcută prin eforturile Pr. Sofian Boghiu și ale pictorului Vasile Caraman;
 • 1998: Așezământul este reactivat cu statut de mănăstire.

2021-07-20

 » Citește întreg articolul în magazinul istoric 1859.EU

Back to top button