Actualitate

Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în România, scutiți de carantină ~ InfoPrut

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, iar Republica Moldova nu se regăsește printre țările respective, semnificând că persoanele care vin din Republica Moldova, eligibile pentru intrarea în România, nu sunt plasate în izolare/carantină la intrarea în România.

Este prelungită starea de alertă pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile Hotărârii CNSU nr. 26 din 10 mai 2021.

De asemenea, se menține interdicția de intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu o serie de excepții. Cetățenii Republicii Moldova, ca și ai altor state, care nu se încadrează în categoriile de excepții enumerate nu au dreptul de a intra pe teritoriul României, pe durata stării de alertă.

Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele excepţii:

 1. membri de familie ai cetăţenilor români;
 2. membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
 3. persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
 4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
 5. personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;
 6. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
 7. pasageri care călătoresc din motive imperative;
 8. persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare;
 9. străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;
 10. străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;
 11. străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim şi fluvial;
 12. membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;
 13. membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

Începând cu 23 aprilie 2021 Republica Moldova nu se regăsește printre țările cu risc epidemiologic ridicat, semnificând că persoanele care vin din Republica Moldova, eligibile pentru călătorii în România,

 » sursa: www.infoPrut.RO

Dacă doriți să susțineți acest proiect media independent acum o puteți face. Apăsați aici.

Back to top button