Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a cerut Corpului de Control al Premierului să extindă misiunea de control, aflată în derulare, la Societatea Națională a Sării – Salrom.

Motivul acestei solicitări este posibilitatea producerii unor daune societății, prin denunțarea unui contract de închiriere de către directorul general al societății.

În plină pandemie conducerea Societății Naționale a Sării SA – “Salrom”, cu sediul administrativ în Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 4 și 5, sect.4, București,  inițiază un tun imobiliar de peste 1 milion de euro prin actualul director general Constantin Cătălin Radu, un abonat permanent la funcții importante în stat, numit de circa 7 luni la conducerea societății naționale în cauză, societate aflată în portofoliul administrativ al Ministerului Economiei, instituție condusă actualmente de domnul Claudiu Năsui de la USR, care la înlocuit pe fostul ministru liberal Virgil Popescu transferat la noul minister al Energiei.

Interesant este că acest Constantin Cătălin Radu, în ultimii 7 ani, a fost numit prin Decizia nr.344/2013 a fostului prim ministru Victor Ponta în funcția de secretar general adjunct la Consiliul Concurenței, iar fostul prim ministru Grindeanu îl numește prin HG nr. 3 din 6 ianuarie 2017, membru în Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Dar pentru a observă traseul public al acestuia în funcțîi de conducere de nivel înalt ar trebui să ii studiatii CV-ul acestui personaj cu important sprijin politic!  

Dar să revenim la subiectul din preambululul articolului și constatăm că în 29.01.2021 dir.gen. Constantin Cătălin Radu solicită printr-o adresa Compartimentului Administrativ al Salrom că în termen de 3 zile să întocmească un referat de necesitate și oportunitate, respectiv o notă de inițiere a unei proceduri de analiză și evaluare a ofertelor necesare semnării unui contract de închiriere spații de birouri destinate relocării sediului central admnistrativ al  Salrom, cu toate că actualmente există deja un sediu achiziționat în baza unui contract comercial valabil până în anul 2023, în care personalul administrativ de nivel central Salrom își desfășoară activitatea.

Interesant este că Constantin Cătălin Radu își justifică decizia personală prin faptul că spațiul actual de birouri în care societatea își desfășoară activitatea nu mai este în concordanță cu hotărârile emise în stare urgență și de alertă de către CNSU, ce impun asigurarea unei distanțe minime recomandată de 2 m liniari între angajați, situație care determina în mod excepțional o creștere a spațiului alocat per angjat de la 8 mp, cât este în prezent media în clădirile de birouri de clasa A, la aproximativ 15 mp per angajat, situație care după aprecierea dansului nu corespunde actualmente deciziilor CNSU în sensul sus precizat.

Jusitificarea acestuia este hilară și nu are acoperire juridică întrucât nu există un document oficial și instituțional emis de alte autorități ale statului cu rol în control prin care să se constate ceea ce dansul expune cu referire la nerespectarea distanței minime de 2 m liniari între angajați. De altfel dansul ar fi trebui încă de la dată preluării funcției de conducere să întreprindă măsuri în consecință, în principal o evaluare a spațiilor disponibile, reamenajare acestora în sensul cerut de hotărârile CNSU, introducerea activităților de la domiciliu în măsură posibilităților admnistrative etc., astfel încât după 7 luni să poată să justifice că măsurile dispuse nu au efectele scontate și singură soluție viabilă nu rămâne decât relocarea sediului central, dar numai după respectarea cerințelor legale în acest sens, anume informare și obținerea aprobărilor necesare din parte CĂ și AGA ale SNSare SĂ, aspecte care se pare nu au fost respectate la momentul solicitării precizate în preambul.

Pe acest fond în mod dictatorial Constantin Cătălin Radu a solicitat angajaților Salrom să analizeze oferta și documentația pentru atribuirea contractului de relocare către o societatea Akcent Development SRL, cu sediul în oraș Măgurele, jud. Ilfov, CUI 21563775, acționar unic Alin Nicolae, reprezentată prin dl. Laurențiu Afrasine, firma ce are în proprietate un imobil cu spații de birouri tot în clasa A, dat în folosință în anul 2019, situat în str. Mihai Eminescu nr.108 – 112, sector 2 și care oferă spațiu în suprafață de cca.2500 mp, similar cu cel deținut actualmente în sediul din str. Splaiul Unirii nr.76 de către societatea Salrom.

Prin referatul de necesitate și oportunitate pentru achiziționarea de servicii de închiriere spații birouri pentru relocarea sediului central al SNS SĂ – Salrom se aprobă pentru o perioada contractuală de 24 luni la o valoare estimată de 5.657.016 lei (fără tva), echivalent a 1.154.511 euro, la cursul de 1 euro = 4,9 lei, astfel că rezultă un preț mediu de cca.48.104 euro/luna, tarif ce include chiria unui spațiu de 2500 mp și a unei taxe de mentenanță (estimarea a fost realizată astfel: 235.709 lei fără tva x 24 luni = 5.675.016 lei pentru 2 ani, curs euro 4,9 lei).

De remarcat este faptul că viitoarele costuri de achiziție servicii de închiriere spațiu birouri  este aproximativ dublu față de cel actual plătit pentru închirierea spațiului în care se desfășoară activitatea sediului central Salrom din srt. Splaiul Unirii nr.76, aspect ce indică o posibilă cheltuiala nejustificată finaciară și un sprijin financiar mascat acordat proprietarului locației din str. Mihai Eminescu nr.108 – 112, adică firmei Akcent Development SRL, ce are o situație economico-financiară precară în anul 2019, cu datorii de peste 150 mil. lei și pierderi semnificative de peste 3 mil. lei, un risc de insolvență mare (scoring Z Altman 2019 de 1,13), număr de salariați foarte mic sub 2 angajați declarați, active imobilizante de pest 114 mil. lei, conform delaratiilor oficiale date către autoritățile în drept (Min Finațelor Publice, ANAF etc.).

Pe acest fond se constată că dir. gen Constantin Cătălin Radu ignoră faptul că există deja un contract de închiriere încheiat cu firma Steilmann Vestico, contract aprobat în CĂ al Salrom în luna decembrie 2019 cu valabilitate până în 10.02.2023, iar în situția denunțării unilaterale a acestuia înainte de dată de încetare existând posibilitatea plății unei despăgubiri cu titlu de penalitate, în cuantum al unei chirii pentru perioada rămasă până la finele împlinirii termenului de 5 ani în cadrul cauria nu există dreptul de a denunță contractul în cauza. Într-o astfel de situație fiind necesară atât aprobarea în bugetul anual de venituri și cheltuieli al SNS SĂ, cât și de către conducerea administrativă a acestuia CĂ și informare AGA. Mai mult mutarea sediului social este necesar conform actului constitutiv al societățîi naționale să fie supusă unei hotărâri în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor, aspect neindeplint de către conducerea Salrom.

De altfel bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 nu a fost încă aprobat prin Hotărâre a Guvernului, inițiată la solicitarea ministrului economiei dl. Claudiu Năsui, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuilei pentru anul 2021 prin hotărâre AGA – Salrom, astfel încât societatea în cauza nu poate antrena cheltuieli totale lunare mai mari de 1/12 din ultimul buget aprobat (art.8, alin.1 din OUG nr.26/2013).

Având în vedere acțiunea conducerii SNS Salrom de a mută sediul social într-o altă locație cu cheltuieli nejustificate și aproape duble față costurile actuale inchierierii spații de lucru (cca. 20.120 euro/luna) sunt create premise de producere a unor prejudicii financiar economice societățîi naționale în cauza, respectiv cu încălcarea normelor legale în vigoare aplicabile speței referite.

Așteptăm să observăm reacțiile autorităților în drept, cât și a ministrului Claudiu Năsui față de o astfel de stare de fapt de natură a prejudicia interesele financiare ale unei societăți naționale de interes strategic pentru economia României.

Relevant este faptul că Constantin Cătălin Radu prin anul 2013 a fost implicat în cadrul unui dosar penal, instrumentat de către procurorul DNA Gheorghe Popovici, care a utilizat procedee probatorii și mijloace de proba într-un rechizitoriu din dosarul nr. 397/P/2012. Este vorba de interceptări și înregistrări audio și video ale convorbirilor telefonice purtate de mai multe persoane și de luare de imagini și sunete din mediul ambiental, inclusiv din autoturisme, de localizare sau urmărire a persoanelor vizate prin mijloace GPS, astfel încât și cel nominalizat a fost supus unor activități de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice solicitate de către DNA și autorizate de instanța judecătorească în drept. Cei interesați pot găsi referințe la DNA sau Tribunalul București despre activitățile de supaveghere tehnică la care a fost suspus  cel mai sus nominalizat.