În ianuarie 2015, primarul Alexandru Stoica(PSD) din Slobozia i-a ajutat pe cei de la POLARIS să intre in legalitate.

„Rechinii gunoiului” din Constanța au intrat în legalitate și au obținut autorizația de mediu pentru a putea lucra cu acte în regulă în activitatea de colectare a gunoiului la Slobozia. Primarul Stoica a legalizat licitația din 2014, iar modificările s-au făcut fără consultarea Consiliului Local Slobozia.

Polaris inițiază un act adițional la contractul de delegare a gestiunii nr. 62492 din 13.10.2014. Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, motivul introducerii acestui adițional în ecuație este imposibilitatea autorizării firmei Polaris. Iar imposibilitatea emiterii autorizației de mediu rezultă din faptul că oamenii primăriei au „omis” să specifice în caietul de sarcini că este vorba despre colectare selectivă pe minimum patru fracții, așa cum obligă Legea 211/2011.

Termen prelungit: de la 8 + 2 la 8 + … 41 ani!

Alexandru Stoica PSD SLOBOZIA

Sunt modificați semnificativ termenii contractuali – o dedicație specială de la primarul PSD Stoica pentru deputatul PSD Martin. Sare în ochi prelungirea duratei contractului. De la 8 plus 2 ani se trece brusc la 8 plus… 41 de ani.

Articolul 7, aliniatul (1) și (2), din contract se modifică prin introducerea perioadei maxime de prelungire a contractului de la 2 ani la … 49 de ani. Această modificare schimbă fundamental datele inițiale ale contractului și s-a făcut fără acordul consilierilor locali. Este evident că, în cazul unei perioade contractuale de 49 de ani, altfel ar fi arătat ofertele tuturor participanților.

La articolul 9 se introduce dreptul operatorului de a încasa bani prin taxe, tarife sau subvenții de la bugetul local pentru anumite „investiții în sistemul de salubritate”. Prevederea s-ar putea referi la platforme – demolarea pereților vechilor platforme și amplasarea unui gard din metal inutil câtă vreme porțile sunt deschise non-stop. Operațiunea a costat circa 3.000 lei pentru fiecare platformă plus deșeurile de construcții abandonate pe amplasament, ceea ce ar fi trebuit să atragă oricum o amendă pentru Polaris din partea Gărzii de Mediu. Ceea ce nu s-a întâmplat. Dacă se compară prețul la care DADP (Direcţia de Administrare a Domeniului Public)] a făcut lucrări la platforme cu sumele acordate Polaris se poate ajunge ajunge la concluzia că bugetul local va deconta aceste lucrări executate la prețuri umflate. La care se poate adăuga lejer încălcarea flagrantă a OMS 119/2014 cu privire la dotările platformelor (apă și racord la canalizare) care lipsesc, precum și la riscurile majore pentru sănătatea populației. Deci, ca să rezumăm, locuitorii plătesc scump o modernizare care încalcă legea.

De menționat este faptul că în Slobozia se practică două sisteme de plată pentru ridicarea gunoiului. Sistemul de taxă, pentru locuitorii care nu au contract cu operatorul de salubrizare, și sistemul bazat pe tarif pentru cei care au contracte în derulare cu operatorul. Taxa achitată direct la primăriei ar trebui să conțină o cotă de dezvoltare a sistemului de colectare. Primăria spune că această componentă nu a fost luată în considerare la stabilirea taxei, dar nu explică în răspunsul remis nouă și de ce legea nu a fost respectată.

Colectare selectivă pe banii prostimii!

În vederea introducerii colectării selective inițiatorii introduc la articolul 11 din contract o prevedere dubioasă. Se prevede introducerea unor saci de plastic care să fie oferiți populației și care să fie, eventual, suportați de operator din cuantumul tarifului anemic pe care l-a ofertat. Pe de altă parte, adiționalul prevede și plata din buget a respectivilor saci, fapt mult mai probabil din motive de rentabilitate, nu?

De asemenea, primăria se obligă prin actul adițional să achite din bugetul local contravaloarea prestațiilor făcute persoanelor fără contract. Ceea ce înseamnă că cetățe nii plătesc gunoiul de două ori.

Acestea sunt doar câteva clauzele introduse pe sub masă în contractul de delegare a gestiunii. Din 15 ianuarie 2015, când s-a înregistrat adiționalul la Primăria Slobozia, și până acum Polaris n-a implementat nimic din ceea ce înseamnă colectarea selectivă.

Municipiul SLOBOZIA, in baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 62492/13.10.2014, incheiat cu municipiul Slobozia, din judetul Ialomita, activitatile de: – colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, pana la data de 15.10.2022, dar nu mai mult de data inceperii contractului de delegare atribuit de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara catre operatorul desemnat castigator al licitatiei organizate pentru Implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din judetul Ialomita; maturat, spalat, stropire si intretinere a cailor publice, pana la data de 15.10.2022;

POLARIS: Rechinii gunoaielor, abonați la contractele cu dedicație de la PSD. Poluare și mirosuri pestilențiale la Târgu Jiu