Distribuți acest articol

Cum dispare sub ochii noștri ,,Istoria românilor”

Președintele Academiei Române, prof. Ioan-Aurel Pop atrage atenția că disciplina ,,Istoria românilor” ar putea fi eliminată și înlocuită cu o istorie vagă sau contopită cu ,,Geografia”.

În documentul metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 autorii se îngrijesc de istoria minorităților, „pe când „Istoria românilor”, „Istoria universală”, „Istoria României” nu sunt pomenite deloc, nici măcar în paranteză.

Potrivit sursei, apare opțiunea potrivit căreia orele de istorie și cele de geografie să se poată preda în cadrul aceleiași norme didactice, de către un singur cadru didactic, acesta putând să susțină examenul la prima disciplină dintre cele două, disciplină cu ponderea cea mai mare în cadrul normei, din punct de vedere al orelor.

Spre ce ne îndreptăm, dacă nu o să mai știm de unde venim?


Distribuți acest articol