Distribuți acest articol

În urma redactării unui material jurnalistic de 4media.info despre achizițiile realizate de Complexul Energetic Oltenia, având în vedere sume impresionante de bani pentru achiziționarea de hârtie și un contract cu compania de consultanță SC Fox Management Consultants SRL, reprezentatul pentru relații cu presa al instituției ne-a oferit o serie de răspunsuri la întrebările noastre.

Deși suntem în 2021 în companiile de stat încă nu s-a auzit de cuvântul digitalizare.

Pentru ce ați cumpărat hârtie în valoare de 263.628 RON?

Complexul Energetic Oltenia achiziţionează hârtie în mod centralizat (achiziţiile centralizate de volume mari pot deveni mai atractive pentru ofertanţi, ducând la creşterea competitivităţii şi, în final, la obţinerea unor oferte mai avantajoase pentru achizitor), cantitatea necesară fiind fundamentată conform activităţii desfăşurate la nivelul celor 19 puncte de lucru:

 1. Sediul Executiv CE Oltenia – Târgu Jiu
 2. Sucursala Electrocentrale Işalniţa
 3. Sucursala Electrocentrale Craiova II
 4. Sucursala Electrocentrale Rovinari
 5. Sucursala Electrocentrale Turceni
 6. Sucursala Electrocentrale Chişcani
 7. Sucursala Minieră
 8. Unitatea Minieră Cariera Tismana
 9. Unitatea Minieră Cariera Pinoasa
 10. Unitatea Minieră Cariera Roşia
 11. Unitatea Minieră Cariera Lupoaia
 12. Unitatea Minieră Cariera Roşiuţa
 13. Unitatea Minieră Cariera Jilţ Sud
 14. Unitatea Minieră Cariera Jilţ Nord
 15. Cariera Peşteana
 16. Cariera Husnicioara
 17. Exploatare Livrări Căi Ferate Uzinale Motru
 18. Unitatea de Producţie şi Reparaţii Utilaje Miniere Rovinari
 19. Unitatea de Conservare şi Inchidere Perimetre Miniere. 

Trebuie ţinut cont de faptul că Societatea Complexul Energetic Oltenia a fost constituită prin fuziunea a 4 foste mari societăţi (Complexurile Energetice Turceni, Craiova, Rovinari şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – SNLO) şi are în prezent peste 12000 de salariaţi.

Pentru această achiziţie a fost publicat anunţ în SEAP, au depus oferte 8 firme, iar criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut.

În conformitate cu legislaţia achiziţiilor în vigoare, entitatea contractantă a solicitat documentele suport DUAE pentru ofertantul clasat pe locul I.

În Certificatul Constatator transmis de SC EMEGRA SRL, în secţiunea “Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare” (CAEN Rev.2), se regăseşte înscris codul CAEN 4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat.

SC EMEGRA SRL a mai avut relaţii contractuale pentru comercializarea hârtiei cu firme din Bacău, Bucureşti, Călăraşi, Hunedoara, Ilfov, Timiş, Vâlcea, Vrancea,…. 

De ce nu este publică valoarea contractului de consultanță cu  SC Fox Management Consultants SRL ?

„Pentru contractele de selecţie a personalului de conducere în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, există obligativitatea publicării în SEAP a unor notificări de atribuire care conţin inclusiv valorile contractelor.

Complexul Energetic Oltenia a respectat această obligaţie, astfel:
– Notificare DAN1355465 din 20.10.2020 pentru contractul de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere, în valoare de 54.000 lei.

– Notificare DAN1355455 din 20.10.2020 pentru contractul de selecţie a membrilor Directoratului, în valoare de 45.000 lei.”, a transmis 4media.info, Elena Zamfir reprezentant pentru Comunicare și Relații Publice al Complexului Energetic Oltenia.

Menționăm că în comunicatul inițial al instituției nu a fost făcută publică valoarea contractului.

Citește și: La CE Oltenia nu s-a inventat emailul! Au cumpărat hârtie A4/A3 în valoare de 263.628 RON


Distribuți acest articol