Rolul defensiv al pădurii în istoria românilor
Distribuți acest articol

Pădurea a jucat un rol important în asigurarea continuității poporului român, cu un rol defensiv absolut în cazul unor atacuri din exterior. ”Ea oferea ascunziș sigur, posibilități de hrană, apărare și avantajul atacurilor prin surprindere” (E. Pop, 1939).

Pădurea era principalul obstacol în calea populațiilor migratoare, mai ales a celor care veneau din stepele răsăritene. Ea atenua primul șoc al migratorilor oferind posibilitatea localnicilor să se regrupeze pentru a rezista, măcat până ce ajungeau la înțelegere cu invadatorii. Pădurile din Moldova, începând cu Codrii Bârladului, Lăpușnei și Tigheciului, formau primul obstacol, obligând invadatorii să aleagă trasee ocolitoare.

Pentru localnici, pădurea constituia locul unor așezări permanente (în ochiuri defrișate) și locuri pentru drumuri adăpostite, care mergeau atât pe marginea pădurii, cât și în interiorul ei. În acest sens, Simion Mehedinți (1928) amintește de prezența a trei drumuri de bază:

  • Drumul Codrului: mergea pe râurile bazinului Argeșului, acoperite cu pădure până la Dunăre;
  • Drumul Luncii Siretului: era tot un drum adăpostit de pădure; către el se concentrau mai multe pasuri transcarpatice; pădurea Subcarpaților se prelungea cu zăvoaiele de luncă ale Siretului și apoi cu codrii nord-dobrogeni până la mare;
  • Drumul stepei: era situat la mijloc, peste bazinul inferior al Ialomiței; peisajul era continuu (numai stepă) dar în luncă apăreau zăvoaiele.

Pădurea sau marginile acesteia, a fost și un loc preferat de luptă împotriva dușmanului. Dacii i-au primit pe romani la margine de codru și în pădure. La fel au fost primite și populațiile migratoare. Marile bătălii din timpul feudalismului s-au dat tot în asemenea locuri: Valea Racovei din Codrii Bârladului (cea mai mare victorie a lui Ștefan cel Mare și Sfânt asupa turcilor); pădurea de la Neajlov- Călugăreni (Mihai Viteazul învinge primul val turcesc); mai pot fi adăugate luptele din Primul Război Mondial (Mărășești, Bătălia pentru București, rezistența din sudul Moldovei).

Tactica și metodele de luptă s-au schimbat în decursul istoriei. Românii și dacii înaintea lor, adică oamenii locului, au știut să folosească totdeauna la maximum pădurea în interesul lor, deoarece o cunoșteau prea bine, erau frați cu ea: ”Codru-i frate cu românul”.

2021-07-21

 » Citește întreg articolul în magazinul istoric 1859.EU


Distribuți acest articol