Magazin

Mama lui Vlad Pascu este liberă – Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu controlul judiciar

Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu controlul judiciar pentru Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu. Decizia poate fi contestă. Miruna Pascu a fost trimisă în judecată pentru încercarea de influențare a martorilor.

În temeiul art. 242 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 215 C.pr.pen. dispune înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei, cu privire la inculpata PASCU MIRUNA.

În temeiul art. 215 alin. 1 C.pr.pen. impune inculpatei să respecte pe durata măsurii preventive următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau in faţa căruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de supraveghere, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată;

În temeiul art. 215 alin. 2 C.pr.pen. impune inculpatei ca pe durata măsurii preventive a controlului judiciar să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească raza teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instan?ei de judecată; b) să nu comunice direct sau indirect cu inculpatii P.M.V. ?i Pascu Claudiu Mihail, persoana vătămată L.R.I. si cu martorii, astfel cum sunt indicati in cuprinsul actului de sesizare.

În temeiul art. 215 alin. 3 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În temeiul art. 215 alin. 4 C.pr.pen. desemnează organul de poliţie în raza căruia locuie?te în fapt inculpata, în vederea supravegherii respectării de către acesta a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei PASCU MIRUNA, la rămânerea definitivă a prezentei, dacă nu este arestată în altă cauză.

În baza art. 348 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin. 6 C.proc.pen constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul PASCU CLAUDIU MIHAIL.

În baza art. 207 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura controlului judiciar fa?ă de inculpatul PASCU CLAUDIU MIHAIL, până la o noua verificare a măsurii preventive, dar nu mai târziu de 60 de zile.

În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 09.10.2023.

Dacă doriți să susțineți acest proiect media independent acum o puteți face. Apăsați aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button