Actualitate

Guvernul Ciucă închide toate centralele electrice pe cărbune, inclusiv minele și carierele aferente

Guvernul a elaborat ordonanţa de urgenţă ce prevedere închiderea tuturor termocentralelor pe cărbune, mai exact cele pe huilă şi lignit. Acestea vor fi scoase din funcţiune până la 31 decembrie 2030, odată cu minele şi carierele aferente.

Executivul condus de plagiatorul Nicolae Ciucă a făcut public proiectul de OUG prin care toate centralele electrice pe cărbune din România vor fi închise până în 2030.

„Prin proiectul de act normativ se stabilește ca încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă, să se realizeze până la data de 31 decembrie 2030, prin retragerea din exploatare și închiderea definitivă și ireversibilă a capacității energetice totale instalate pe bază de lignit și huilă, de 4.920 MW”, reiese din proiectul de OUG supus dezbaterii publice, în nota sa de fundamentare.

România a închis deja capacităţi energetice de aproape 1.700 MW.

„Până la data de 31 decembrie 2021 au fost scoși din funcțiune, definitive și ireversibil, 1.695 MW, respectiv grupul energetic Turceni 3 cu o putere instalată de 330 MW, grupul energetic Ișalnița 8 cu o putere instalată de 315 MW, ambele aparținând Complexului Energetic Oltenia, precum și cele 5 grupuri energetice de 210 MW ale CTE Mintia – Deva, urmare aprobării date de Adunarea Creditorilor debitorului Societății Complexul Energetic Hunedoara”, arată nota de fundamentare.

Toate centralele electrice pe cărbune, minele şi carierele din România, închise până în 2030. Etapele închiderii

Diminuarea puterii electrice nominale a capacităților producătoare de energie electrică pe bază de lignit și huilă se realizează anul acesta, conform prevederilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin retragerea definitivă și ireversibilă din exploatare a 660 MW, pe bază de lignit și anume:

 • Grupul energetic Rovinari 3 – 330 MW;
 • Grupul energetic Turceni 7 – 330 MW;

Anul 2025 reprezintă o nouă etapă, prevăzută în PNRR, în ceea ce privește închiderea definitivă și ireversibilă a capacității energetice totale instalate pe bază de lignit și huilă, prin oprirea definitivă și ireversibilă a următoarelor grupuri ce însumează 1.425 MW:

 • Grupul energetic, pe bază de lignit, Rovinari 6 – 330 MW;
 • Grupul energetic, pe bază de lignit, Turceni 4 – 330 MW;
 • Grupul energetic, pe bază de lignit, Ișalnița 7 – 315 MW;
 • Grupul energetic, pe bază de lignit, Govora 3 – 50 MW;
 • Grupul energetic, pe bază de lignit, Govora 4 – 50 MW;
 • Grupul energetic, pe bază de lignit, Craiova II 1 – 150 MW;
 • Grupul energetic, pe bază de lignit, Craiova II 2 – 150 MW;
 • Termo-Service Iași II, pe bază de huilă – 50 MW.

Calendarul de închidere CEO Oltenia, aprobat de Comisia Europeană

Închiderea definitivă și ireversibilă a capacităților de producere pe bază de lignit aferente Complexului Energetic Oltenia (CEO) sunt incluse și în Planul său de Restructurare, aprobat de Comisia Europeană la data de 26.01.2022.

Pentru a asigura funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului Electroenergetic Național, începând cu anul 2026 și până la data de 31 decembrie 2030, grupurile energetice Rovinari 4, Rovinari 5 și Turceni 5, în cuantum de 990 MW putere instalată, aparținând CEO, vor asigura rezerva tehnică. Acestea vor fi disponibile pentru a reporni numai la cererea Operatorului de Transport și de Sistem.

Grupul energetic Paroșeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la 31 decembrie 2030, neutralizarea huilei rezultată ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor de huilă.

Închiderea definitivă a ultimelor grupuri energetice pe bază de lignit și huilă, rămase după anul 2025, însumând o capacitate totală de 1.140 MW, se realizează până la 31 decembrie 2030, astfel:

 • Grupul energetic, pe bază de lignit, Rovinari 4 – 330 MW – 31.12.2030;
 • Grupul energetic, pe bază de lignit, Rovinari 5 – 330 MW – 31.12.2030;
 • Grupul energetic, pe bază de lignit, Turceni 5 – 330 MW – 31.12.2029;
 • Grupul energetic, pe bază de huilă, Paroșeni 4 – 150 MW – 31.12.2030.

Calendarul închiderii carierelor din România

Oprirea unor grupuri energetice la Rovinari, Turceni și Ișalnița conduce la încetarea definitivă și ireversibilă a activității de extracție a lignitului la carierele miniere: Husnicioara și Lupoaia la 31 decembrie 2022, Jilț Sud la 31 decembrie 2023, Tismana la 31 decembrie 2024.

La data de 31 decembrie 2029, va înceta activitatea de extracție a lignitul la cariera Roșiuța, iar la carierele Roșia și Pinoasa încetarea activității va avea loc la data de 31 decembrie 2030, aceste cariere furnizând cărbunele pentru grupurile energetice Rovinari 4, Rovinari 5 și Turceni 4, grupuri ce vor asigura rezerva tehnică pentru perioada 2026 – 2030.

Carierele de exploatare a lignitului Alunu și Berbești, care deservesc CET Govora, își vor înceta definitiv și ireversibil activitatea de exploatare în anul 2025.

Dacă doriți să susțineți acest proiect media independent acum o puteți face. Apăsați aici.

Back to top button