Distribuți acest articol

ONG-urile CeRe și ActiveWatch au monitorizat activitatea din Consiliul General, precum și respectarea normelor de transparență și participare publică a cetățenilor. În ceea ce privește transparența, organizațiile semnatare atrag atenția că rata de dezbatere publică a proiectelor cu caracter normativ este inacceptabil de mică. În continuare nu există reflexul de a publica, în dezbatere publică, proiectele care sunt, conform definiției proiecte ce trebuie să fie afișate și supuse procesului dezbaterii publice, conform legii.

Potrivit ONG-urilor, principalele elemente ce constituie „un grav derapaj de la normele de bună practică și de la Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică” sunt:

1. Din 73 de proiecte de hotărâre cu caracter normativ, doar 6 au fost supuse dezbaterii publice, adică aproximativ 8,21%;

2. Din 466 de dispoziții de primar, doar 23 sunt publice pe site-ul Primăriei Municipiului București, adică aproximativ 5%;

3. Transparența și implicarea cetățenilor în elaborarea proiectului de buget pe anul 2021 au fost un eșec major. PMB a refuzat organizarea unei dezbateri publice, iar forma finală a proiectului de buget a fost modificată radical față de cea publicată spre consultare, prin citirea unor amendamente extensive de către chiar primarul general în ședința de vot a bugetului;

4. Nu există calendar, ordine de zi sau procese verbale publicate pentru ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului General;

5. Nu există un program de audiențe pentru consilierii generali și nici o procedură publicată a modalității prin care cetățenii se pot înscrie la audiențe (sunt publicate date de contact generale, ale PMB, fără afișarea unui orar sau a unui loc pentru audiențe);

6. Regulamentul de Organizare și Funcționare a CGMB nu a fost pus în acord cu decizia instanței care anulează articolul referitor la procedura (abuzivă) pe care cetățenii trebuie să o urmeze pentru a putea lua cuvântul în cadrul Ședințelor CGMB (chiar dacă, în practică, unor cetățeni le-a fost permis să ia cuvântul în cadrul ședințelor CGMB).


Distribuți acest articol